Regulamin servera DrugRP


§1. Zasady ogólne

 1. Każdy gracz serwera jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.
 2. Administracja ma prawo karać za zachowania, które uzna za działanie na szkodę serwera, bez względu na postanowienia regulaminu.
 3. Administracja uchwala i zmienia regulamin wedle własnej woli.
 4. Rozgrywka na serwerze odwzorowuje życie we współczesnych USA, jak wiadomo USA pełne jest imigrantów więc nie wprowadzamy wymogów co do imion i nazwisk.
 5. Zabrania się używania wszelkiego rodzaju programów w celu modyfikacji kluczowych części rozgrywki, lub wykorzystywania do tego celu błędów.
 6. Zabrania się opuszczania rozgrywki podczas trwania akcji RP.
 7. Każdy crash bądź inny błąd który spowodował wyjście servera należy zgłosić na odpowiednim kanale przedstawiając dowód w postaci nagrania lub screenshota.
 8. Latanie helikopterem policyjnym/medycznym, jak i również jego kradzież, bez dobrego motywu RolePlay, są zabronione.
 9. Zakazuje się nadużywania przycisku "Z". Używasz to TYLKO i WYŁĄCZNIE, aby uzyskać hexa gracza który na twoich oczach łamie regulamin.
 10. Zakazuje się sprzedaży przedmiotów za prawdziwe pieniądze, lub wymieniania przedmiotów IC na korzyści OOC. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty materialne wskutek takich działań.
 11. Podczas rozgrywki zakazuje się przesiadywania na teamspeaku/discordzie, bądź używania każdej innej formy komunikacji z innymi osobami przebywających na serverze, niż dostępny w grze chat VoiceChat/chat.
 12. Zakazuje się robienia imprez, czynności określanych jako 'bagno', 'syf' etc. na terenach komend, szpitali i innych miejsc w których nie jest to wskazane. Wyjątkiem są eventy.
 13. Możliwość odwołania/wykupienia się od bana możliwa jest dopiero po upłynięciu 12 godzin.
 14. Zakazuje się oszukiwania przy sprzedaży pojazdów. Oszukanie przy sprzedazy zakończy się całkowitym wipe postaci.
 15. Zakazuje się używania słów powszechnie uważanych za rasistowskie.
 16. Zakazuje się używania kasków bojowych przez osoby inne niż specjalne, aktywowane jednostki policji. Za kaski bojowe uznaje się również kaski motocyklowe i wszelkie inne hełmy
 17. Zakazuje się 'stopowania akcji' w celu rozmowy na rządowym. Rządowe przeprowadzone mogą być PO akcji, nie w trakcie.
 18. Zakazuje się brania Statusu trzeciego podczas akcji lub przygotowań do akcji (np. konwoju lub przygotowań do konwoju).
 19. Za strefe bojówki uznaje się teren poza miastem Los Santos, Sandy Shores, Paleto Bay i innymi miejscami immersyjnymi (np.Więzienie, baza wojskowa).
 20. Po rozpoczeciu akcji w jednej z stref do końca jej zakończenia obowiązują zasady regulaminowe dla tej strefy.
 21. Wszelkie wychodzenie z roli/trashtalk na twitterze bedzie surowo karane niezalezenie od strefy w której sie znajdujesz.

§2. Komunikacja

 1. Nadużywanie chatu local OOC będzie karane.
 2. Każdy gracz ma obowiązek dostosować głośność swojego mikrofonu do ogólnie akceptowalnego poziomu. Nie zaleca się ustawiania +30dB w ustawieniach systemu.
 3. Kłamanie używając komendy /do, oraz /med jest zabronione.
 4. Zakazuje się używania w grze zwrotów typu 'zamyślam się', 'udaru dostałem','majorka' etc., od teraz będzie to traktowane jako FailRP.
 5. Zakazuje się zachowania powszechnie uważanego za toksyczne, bezpodstawnego obrażania czy publicznego obrażania, zarówno na chatach IC jak i OOC.
 6. Zakazuje się udostępniania na publicznych chatach IC i OOC informacji mogących wpłynąć na kierunek roleplayu. Zaliczają się do tego informacje o nazwiskach, numerach telefonu, lub lokalizacjach poszczególnych dobrodziejstw, jak narkotyki.

§3. Postacie

 1. Zabrania się przekazywania lub pozbywania się majątków przed planowanym uśmierceniem postaci, lub zaprzestaniem rozgrywki.
 2. Gracz jest zobowiązany do konsekwentnego prowadzenia postaci z odpowiednią wiedzą OOC. Dotyczy to postaci policjantów, lekarzy, prawników, gangsterów itp.
 3. Imię i nazwisko postaci składa się z liter alfabetu łacińskiego, bez znaków diakrytycznych oraz specjalnych. Nie może należeć do znanej osoby i musi być realne.
 4. Zakazuje się odgrywania postaci, które nie mają racji bytu w świecie realnym, np. Venom, Ghost Rider itp. (wyjątkami są postacie eventowe za zgodą Administracji).
 5. Administracja może zezwolić na posiadanie drugiej postaci. Drugie postacie dostępne są dla osób znajdujących się we frakcjach głównych (EMS, LSPD, LSC, DOJ).
 6. Przekazywanie majątku między postaciami, lub przy oczywistym banie jest zakazane. Konsekwencje tego czynu ponoszą obie strony.
 7. O możliwości uśmiercenia własnej jak i cudzej postaci decyduje tylko project leader +. Tylko on może wydać zgodę na takie uśmiercenie. Własną postać można uśmiercić w menu wybory postaci (przy wchodzeniu na server), jeżeli Twoja postać ma przeszłość kryminalną i jej śmierć może wpłynąć na RP innych osób to musisz posiadać zgodę właściciela servera.
 8. Zakazuje się używania akronimów swojego nicku jako imienia i nazwiska swojej postaci (Np Olszer - All Sher, Viksu - Vick Soo, Kobold - Cow Bold)
 9. Zakazuje się używania swoich nicków ooc jako ksywek IC.
 10. Zakazuje się odgrywania skorupowanego funkcjonariusza publicznego bez zgody ownera.

§4. Przestępstwa

 1. Zabrania się popełniania poważnych przestępstw, otwartych napaści i morderstw w miejscach użytku publicznego (parkingi, szpitale, komisariaty, budynki rządowe) chyba, że zmuszają nas do tego okoliczności roleplayu (POWAŻNA, AGRESYWNA prowokacja, przeniesienie akcji etc.)
 2. Jeżeli okoliczności przedstawione w punkcie wyżej zmuszą nas do przeprowadzenia akcji w takim miejscu MUSIMY mieć zasłoniętą twarz.
 3. Zabrania się okradania kont bankowych oraz zmuszania do zmieniania właściciela pojazdów.
 4. Zakaz przeprowadzania porwań i kradzieży, gdy na serwerze jest mniej niż 3 policjantów na służbie.
 5. Aby porwać funkcjonariuszy minimum pięciu z danej frakcji musi być wolnych. Można porwać maksymalnie dwóch fp. (np. przy 8 na służbie można porwać 2)
 6. Porywać policjanta można tylko w przypadku, jeśli nie ma BW.
 7. Na każdego podstawionego zakładnika musi być jeden normalny, (2 podstawionych = 2 normalnych).
 8. Zakazuje się dołączania do agresywnej akcji RP(strzelanina, napady etc.) jeżeli nie jesteś żadną ze stron akcji, rónież obowiązuje zakaz dołączania do stron tej akcji.(Nie dotyczy PD i gangów wspierających swoich ludzi)
 9. Zakaz napadu na graczy, gdy celem napadu jest wyłącznie kradzież.
 10. W granicach miasta LSPD może reagować bez limitu osób. Nie dotyczy pkt. "4.12".
 11. Poza granicami miasta LSPD obowiązuje limit 10 osób na agresywną akcję RP. Nie dotyczy pkt. "4.12".
 12. Podczas napadów obowiązują następujące ograniczenia liczby osób:
  • Napad na sklep: 2-4 napastników, 3-5 policjantow
  • Napad na jubilera/firme: 2-5 napastników, 4-6 policjantow
  • Napad na bank flecca: 3-6 napastników, 5-7 policjantow
  • Napad na Union Depository: 3-7 napastników, 5-8 policjantów
  • Napad na pacific: 4-8 napastników, 7-10 policjantow
  • Napad na humane Labs: 6-10 napastników, 8-12 policjantow
  • Napad na Jacht McŁowicza: 6-10 napastników, 9-12 policjantow
 13. Osoby z rangą Chiefa/Bossa dowolnej frakcji/organizacji mają zakaz popełniania poważnych przestępstw. Te osoby są wyznaczone do odgrywania roleplayu związanego ze swoją frakcją i pilnowania osób pod sobą. Jeżeli chcesz zająć się łobuzerką to nie podejmuj się takiej odpowiedzialności.(nie dotyczy organizacji przestępczych).
 14. Zabrania się okradania lub napadania na członków EMS na służbie. Zakaz obejmuje również kradzież ich pojazdów służbowych. Poza służbą medyk jest uważany za normalnego gracza.
 15. Zakaz grania "na dzwona" - celowego wywoływania efektu dzwona w celu napadu. Jeżeli ktoś ma dzwona to musisz mu pozwolić to odegrać
 16. Zakazuje się napadania na osoby piorące pieniądze na pralni manualnej bez podstawy IC (np prowokacja ze strony tej osoby)
 17. Zakaz podejmowania akcji, które w normalnym życiu doprowadziłoby do 100% śmierci ofiary. Np. ucięcie głowy porwanemu, wrzucenie go do kwasu, zakopanie 10 metrów pod ziemią itp. W skrócie zakaz FCK.
 18. Całkowity zakaz napadania na osoby wykonujące prace legalne lub dorywcze.
 19. Całkowity zakaz odbijania z terenów komend i szpitali, a także z terenów należących do tych obiektów.
 20. Zakaz okradania bez wyraźnego powodu, chęć zarobku nie jest uznawana za powód,
 21. Zakaz porywania, poddawania, strzelania w miejscach nierealistycznych takich jak więzienie, baza wojskowa itd.
 22. Za poprawną inicjację w mieście uznaje się dokładne polecenie do wykonania wraz z ostrzeżeniem o skutkach nie posłuchania takowego.
 23. Za inicjację uważa się także rozpoczęcie pościgu po rabunku zbiorczym.
 24. Każde zerwanie negocjacji musi zostać poprzedzone ostrzeżeniem drugiej strony oraz daniu czasu na reakcje osobom w pobliżu.
 25. Za inicjacje w strefie bojówki uznaje się także rozpoczęcie agresywnej akcji RP w kierunku innej osoby (ramowanie, celowanie w przypadku braku zasięgu krzyku)
 26. Zakazuje się używania wykonywania czynności na /do, które można wykonać normalnie w obecnej sytuacji (np. '/do celuje do zakładnika' tylko dlatego, że nie chce ci się do niego celować)
 27. Zakazuje się jednoczesnego rozwiercania skarbca/sejfu w sklepie i celowania do zakładników. Skoro jesteś pochłonięty rozwiercaniem nie masz możliwości jednoczesnego celowania.
 28. Jeżeli wyrok więzienia wydany przez policje jest wyższy lub równy 120 miesięcy musi być przeprowadzony obowiązkowy konwój, bez względu na ilość funkcjonariuszy lub wole skazanej osoby.
 29. Zakazuje się popełniania poważnych przestępstw (porwania, napady na ludzi, sklepy, banki, morderstwa etc.) dla osób będących we frakcjach EMS/LSPD/DOJ
 30. Zakazuje się odbijania konwoju bezposrednio przed lub w więzieniu, jest to traktowane jaki FailRP. Odbicie powinno nastąpić podczas trwania drogi konwoju a nie dojeżdzania do celu.
 31. Brudne pieniądze uważane są jako normalne pieniądze (nieopodatkowane lub pochodzące z nielegalnego źródła) i na pierwszy rzut oka nie są odróżniane od normalnych. Aby sprawdzić autentyczność pieniędzy policjant musi odegrać sprawdzanie numeru seryjnego w bazie. Policja nie może zabierać brudnych pieniędzy z wyjątkiem czynności PO napadzie na sklep lub bank etc.
 32. Po konwojach można zabrać LSPD broń, jednakże nie można ich porywać.
 33. Zakazuje sie sprzedaży narkotyków poza terenem miast.
 34. Zakazuje się robienia zasadzek na policję po napadach na sklep/dom/firme.(Na banki dalej można)
 35. Napastników odbijających konwój może być maksymalnie o 4 więcej niż aktualnie LSPD na służbie.

§5. Zasady nowego życia

 1. Po odrodzeniu się w szpitalu, Twoja postać nie pamięta, co wydarzyło się bezpośrednio przed śmiercią.
 2. Musisz odgrywać stan swojego zdrowia adekwatnie do obrażeń, które poniosłeś.
 3. Musisz wykonywać polecenia ratowników w przypadku działań ratunkowych, które dotyczą twojej postaci.
 4. Odgrywanie martwego lub ran śmiertelnych oznacza zgodę na CK, jeżeli ratownik stwierdził zgon. Informację o takiej sytuacji należy przedstawić ownerowi,
 5. Zabronione jest inicjowanie 1v3, 2v5, 3v6 chyba, że niekorzystny stosunek liczby osób jest nadrabiany, elementem zaskoczenia (pułapką), bronią długą, ciekawym użyciem pojazdów/elementów otoczenia itd. Surowo karane będzie inicjowanie bez żadnego pomysłu RP na tzw. "Janka" który spróbuje sam porwać trzech zakładników.
 6. Po śmierci nie możesz wrócić na miejsce akcji dopóki ta akcja trwa dalej, gdy pomoc została ci udzielona na miejscu masz obowiązek jak najszybciej oddalić się z miejsca zdarzenia.
 7. W momencie, gdy Twoja postać jest nieprzytomna (np. po postrzale) NIE MOŻESZ ROZMAWIAĆ.
 8. Zakazuje się przenoszenia majątku z jednej postaci na drugą (lub nową). Jeżeli wykorzysta się do tego osobę trzecią ona również zostanie ukarana.
 9. Pełna ciąża (9 miesięcy) musi być odgrywana przez pełny miesiąc (31 dni).

§6. Pojazdy i przedmioty

 1. Zakaz wykorzystywania pojazdów frakcji i służbowych do zbierania, transportowania lub przetwarzania narkotyków.
 2. Przedmioty w ekwipunku postaci lub dowolnym miejscu przeznaczonym do ich przechowywania, znajdują się tam fizycznie w każdej sytuacji. Można je tam znaleźć i zabronione jest odgrywanie ich braku.
 3. Zakazuje się okradania policjantów po strzelaninach. Nie dotyczy pkt. "6.4".
 4. LSPD można okraść z broni po rabunkach na banki i większe obiekty oraz akcjach z udziałem broni długiej (po takiej akcji można wziąć tylko broń długą).
 5. Zakazuje się okradania policji po akcjach rozpoczętych poza miastem.
 6. Policjant używający własnego pojazdu na służbie ma obowiązek wyposażyć go w sygnały świetlne i dźwiękowe.
 7. Domki jako posiadłości kupione za PLN nie podlegają przepisaniu na inne osoby, zakazuje się również przepisywania ich w spadkach. Po śmierci postaci będącej właścicielem posiadłości, właścicielem staje się urząd miasta i posiadłość jest możliwa do ponownego zakupu.
 8. Zakazuje się wynoszenia/odsprzedawania przedmiotów z LSPD/EMS.
 9. Zakazuje się lootowania i bezcelowego powijania z terenów gangów ulicznych.

§7. Organizacje

 1. Zakazuje się sojuszów między gangami w momencie gdy sojusz narusza immersje gry, np. ballasi nie mogą mieć sojuszu z Grove Street Family.
 2. Za gang uznaje się grupę co najmniej 5 osób, które działają wspólnie i nielegalnie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a ich organizacja została zatwierdzona przez administrację.
 3. Organizacja przestępcza nie ma limitu członków lecz na serwerze w danej chwili może być aktywnych w roli członka organizacji maksymalnie 10 osób lub bez limitu w przypadku gangów ulicznych na ich terytorium.
 4. Szajka to grupa co najmniej 2 osób (max 6), które działają wspólnie i nielegalnie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a ich organizacja nie została zgłoszona lub jeszcze nie jest zatwierdzona przez administrację. Dotyczy to także pojedynczych osób.
 5. Wykorzystywanie pojazdów firmowych w napadach/porwaniach i innych poważnych przestępstwach jest zabronione.
 6. Firma może zostać zamknięta/zawieszona przez administratora jeżeli stwierdzi, że nie spełnia swoich zobowiązań lub nie spełnia wymogów aktywności.
 7. Medycy są bezstronni co oznacza, że nie mogą interweniować w żadnej sytuacji na korzyść żadnej ze stron (np. podnoszenie tylko jednej ze stron strzelaniny).
 8. Gangi w celu uczestnictwa razem w jednej akcji mogą założyć tak zawną Tymczasową Grupe Łączoną.
  • Chęć utworzenia takiej grupy zgłaszacie w prywatnej wiadomości do project leaderów, grupa nie jest ważna do czasu uzyskania decyzji,
  • Tymczasowa Grupa Łączona może liczyć maksymalnie 16 osób
  • Tymczasową Grupe Łączoną obowiązuje zasada odpowiedzialności zbiorowej, a także zasady gangów,
  • Grupa jest tworzona tylko na jedną akcje, po zakończeniu akcji zostaje automatycznie rozwiązana
 9. Zakazuje się robienia 'wjazdów' na ośki gangów przez inne gangi, wyjątkiem są wcześniej ustalone ustawki, akcje wcześniej ustalone z administracją lub wyjątkowe akcje rp (np. gdy jeden gang porwie członka drugiego gangu).
 10. Zakazuje się rekreacyjnego odwiedzania osiek gangów (np. w celu sprawdzanie jak tam ładnie mają), będzie to traktowane jako FailRP a taka osoba musi liczyć się z możliwością rozstrzelania bez inicjacji przez gang.
 11. Osoby przeprowadzające 'wjazd' na ośkę muszą liczyć się z brakiem potrzeby inicjacji w ich kierunku.
 12. Inicjacja grupowa nie obowiązuje w przypadku gdy nie jest się ubranym w rozpoznywalny strój gangowy.
 13. Jeżeli ktoś odgrywa gang uliczny musi wpełni wczuwać się w immersje swojej postaci. Gang uliczny typu ballasi czy lości nie robi napadów na humana i nie jeździ gclassami, jeżeli chcesz poruszać się takimi pojazdami to odgrywaj nowoczesny gang a nie gang uliczny.
 14. Na agresywnych akcjach grupowych można używać maksymalnie 1 pojazdu ciężkiego na grupę na terenie miast. W strefie bojówki limit nie obowiązuje. (6x6, hummery etc.). Pojazdy muszą być w kolorze gangu. Za pojazdy ciężkie uważa się pojazdy offroadowe o masie własnej powyżej 2,5 tony.

§8. Kontakt z Administracją

 1. Komenda /report jest jedyną drogą kontaktu z ekipą serwera podczas rozgrywki na serwerze.
 2. Absolutny zakaz oznaczania ownera w sprawach innych niż cheater/crash servera.

§9. WHITELIST oraz DISCORD

 1. Zakazuje się celowego prowokowania innych graczy do agresywnych dyskusji, do prowokowania zaliczając się zarówno wiadomości jak i reakcje(emotki) pod wiadomościami.
 2. Zakazuje się spamu, oraz floodu na kanałach do tego nie przeznaczonych.
 3. Zakazuje się reklamowania innych serverów, do reklamowania zalicza się wysyłanie zaproszeń w prywatnych wiadomościach do naszych graczy.
 4. Zakazuje się upubliczniania czyjegoś wizerunku.
 5. Zakazuje się raidowania a także planowania raidowania innych serverów.
 6. Zakazuje się wykonywania czynności administracyjnych przez osoby nieupoważnione np. upominanie, że to nie #chat.
 7. Zakazuje się tworzenia multikont i dołączania nimi na discorda.
 8. Zakazuje się żebrania (o ub, pieniądze, nitro, przedmioty, pojazdy)
 9. Zakazuje się bumpowania skarg/podań. Zakończy się to mutem i natychmiastowym odrzuceniem, a także zakazem ponownego wysłania przez 12h.
 10. Korzystając z chatów należy korzystać ze zdrowego rozsądku a także zasad netykiety.
 11. Administracja ma prawo karać za zachowania wykraczające spoza naszego discorda (reklamowanie, namawianie do łamania regulaminu)
 12. Zabrania się zamieszczania treści rasistowskich, pornograficznych itp. w nicku, na czacie oraz na zdjęciu profilowym.
 13. Zabrania się pisania komend sterujących botami na kanałach do tego nieprzeznaczonych.
 14. Zabrania się wychodzenia z roli na kanałach IC na discordach gangowych, organizacyjnych, lub frakcyjnych.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Administratorzy mają prawo interpretowania zapisów regulaminu opierając się na kontekście sytuacji.
 2. Poziomy zagrożenia i ich wytyczne są uważane jako część regulaminu.
 3. Uzyskanie 3 ostrzeżen na DSC wiąże się z otrzymaniem 5 dniowego bana bez jakiejkolwiek możliwości uzyskania wcześniejszego unbana

§11. Partnerzy

 1. Osoba ubiegająca się o rangę partnera musi posiadać średnią przynajmniej 50 osób oglądających oraz wpisywać nazwę serwera w tytuł streama/filmu.
 2. Partner serwera otrzymuje tzw. złoty bilet lub priorytet w zależności od zasięgów/wyników, oraz zawartej umowy.
 3. Partner serwera dostaje dostęp do specjalnego kanału aby mieć szybszy kontakt z administracją.
 4. Partner swoim RP powinien dawać przykład innym graczom.
 5. Administracja DrugRP nie zwraca uwagi jak Partner prowadzi swojego streama, i jak się na nim zachowuje niemniej jednak Partnerzy podczas wyjaśniania spin, rozmowy z Administracją, korzystania z czatu OOC powinni zachować kulturę i nie dać się ponieść emocjom.
 6. Partner musi przestrzegać regulaminu, Partner za złamanie regulaminu podlega takiej samej karze jak obywatel.

§12. Pojęcia roleplay

 • [RP] Role Play – odgrywanie prawdziwego życia w grze, wczuwanie się w rolę którą odgrywamy, kreujemy postać.
 • [IC] In Character - świat naszej postaci, wszystko dotyczy rozgrywki.
 • [OOC] Out of Character - Wszystko, co nie jest związane z naszą postacią.
 • [CK] Character Kill – uśmiercenie naszej postaci.
 • [RDM] Random Deathmatch - zabijanie innych graczy bez powodu do BW lub bez odegrania stosownej akcji.
 • [VDM] Vehicle Deathmatch – zabijanie za pomocą wszystkich pojazdów.
 • [PG] Power Gaming - zmuszanie kogoś do akcji RP, bez możliwości reakcji.
 • [MG] Meta Gaming – wykorzystanie informacji OOC w IC.
 • [CN] Celebrity Name - Dane sławnych osób, takie postacie są od razu usuwane.
 • [CL] Combat Log - wylogowanie się podczas akcji IC będąc martwym.
 • [BL] Battle Log - wylogowanie się podczas akcji IC będąc żywym.
 • [CB] Cop Baiting - prowokowanie służb porządkowych do pościgu lub ciągłe celowe przeszkadzanie w interwencji.
 • [FD] FailDriving - nie realistyczne prowadzenie pojazdu.
 • [FCK] Force Character Kill - uśmiercenie czyjejś postaci
 • [LRP] LootRP - granie wyłącznie dla pozyskiwania przedmiotów
 • [PRP] PatolaRP - typowe patologiczne zachowanie, bicie każdego na parkingu etc.
 • [DD] Destruction Derby - no taki rocket league na ulicach.

Administracja zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu!

§13. Zasady administracji

 1. Administracja ma obowiązek przestrzegania regulaminu
 2. Administracja ma absolutny zakaz nadużywania swoich permisji w celu uzyskania przewagi w grze
 3. Obowiązkiem administracji jest utrzymywanie porządku i ładu zarówno na serverze FiveM jak i na serverze discord
 4. Członek administracji nie ma prawa odrzucać podania o UB osoby, którą zbanował (Nie dotyczy HeadAdmin+)
 5. Członek administracji nie ma prawa rozpatrzyć skargi na siebie samego bądź osobe wyższą/równą rangą
 6. Zadaniem Support'u jest wstępne rozeznanie na rządowym (czy jest sens wzywać osobe wyższą rangą), oraz odpytywanie na WhiteList
 7. Członek administracji nie ma prawa zbanować/wyrzucić osoby wyższej/równej stopniem
 8. Poza miastami administracja nie wyciąga konsekwencji za rzeczy nie zgłoszone przez gracza
 9. Każdy członek administracji ma obowiązek mieć ustawiony taki sam pseudonim na wszelkich aplikacjach służących do kontaktu z graczami (discord, teamspeak, steam)